norwegian-mountain-bikeNorge har med sin langstrakte kystlinje og spektakulære natur mange bra terrengsykkelritt, som er åpne for vanlige mosjonister. I tillegg til Birkebeinerrittet, som er Norges desidert største og mest kjente sykkelritt, finnes det mye bra å velge mellom.

Nordsjørittet

Nordsjørittet er Norges nest største sykkelritt, åpent for både proffer og mosjonister. Rittet ble arrangert første gang i 1998, etter initiativ fra Olav Nybø og Randaberg Sykkelklubb.

Nordsjørittet har en spektakulær og naturskjønn løype, som går gjennom skog og terreng, på både grus, asfalt og stier. Rytterne starter i Egersund og ender opp i Sandnes. Løypa følger Kongeveien og Vestlandske hovedvei. Rittet har tradisjonelt vært 83 kilometer langt, men etter en endring av løypen i 2009 har det siden vært ca 83 kilometer langt.

Grenserittet

Grenserittet arrangeres, som navnet tilsier, i området rundt svenskegrensen. Trasséen starter i Strömstad, og ender opp i Halden. Det ble arrangert for første gang i 1999, etter et prøveritt i 1998. Det eies av Halden Skiklubb, men arrangeres i samarbeid mellom nesten 40 idrettslag, både fra Norge og Sverige.

Løypen er ca 79 kilometer lang, og går hovedsakelig på grus- og skogsbilvei, men også delvis på sti og asfaltdekke. Løypa anses som relativt enkel, rent teknisk, men krever mye tempovekslinger.

Terrengsykkelrittet

Terrengsykkelrittet har blitt arrangert i Østmarka i Oslo hvert år siden 2008. Det oppstod som et resultat av et ønske om en mer teknisk krevende løype, enn det man vanligvis finner i typiske grusritt, som for eksempel Birkebeinerrittet. Visjonen var “å få terrenget tilbake til terrengsyklingen”.

Trasséen går over en 30 kilometer runde i Østmarka. Mosjonister sykler en runde, mens Elite-klassen sykler to runder. Løypa kjennetegnes som nevnt av svært teknisk krevende terreng, på smale stier med bratte kneiker. For de fleste vil det derfor lønne seg å bruke en mer fullblods terrengsykkel, enn det som normalt benyttes i grusritt som Birkebeinerrittet.